Evaluări, Fuziuni și Divizări

Evaluări, Fuziuni și Divizări

Accesare Fonduri Nerambursabile

Accesare Fonduri Nerambursabile

Management de Proiect

Management de Proiect

Istoric

QUEST PARTNERS S.R.L. a fost înființată în anul 2004, în jurul unui nucleu de specialiști și având ca membri asociați pe consultanții Drulă Mihai și Cârstea Georgeta. Înainte de înființarea acestei societăți, activitatea de evaluare și de consultanță se desfășura în cadrul unui departament distinct al MID Consulting S.R.L., societate de contabilitate, expertize contabile și audit, înființată în anul 1992. 

 

QUEST PARTNERS S.R.L. își desfășoară activitatea în toate județele țării, dar cea mai intensă activitate este desfășurată în Municipiul București. Într-o proporție relativ mare, clienții societății noastre au fost autorități publice și persoane juridice, societăți comerciale de nivel mediu și mare din toate domeniile de activitate: comercial, financiar, publicitar, imobiliar, construcții, IT&C, industrial, electric, agricol, turistic, medical etc.

 

Nivelul de pregătire ridicat, experiența operțională bogată acumulată în timp și referințele notabile de care dispun, permit efectuarea următoarelor tipuri de lucrări/servicii:

  • Consultanță și evaluare pentru fuziuni și divizări de întreprinderi;
  • Consultață pentru studii de fezabilitate, planuri de afaceri și investiții;
  • Acordare de consultanţă pentru accesarea de fonduri nerambursabile;
  • Servicii de management de proiect (realizarea și verificarea administrativă a cererilor de rambursare depuse pe parcursul implementării proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile; monitorizarea procesului de implementare a proiectelor; efectuarea de rapoarte și analize tehnice sau financiare cu privire la stadiul de implementare a proiectului);
  • Evaluarea proprietăților imobiliare (rezidențiale, industriale, agricole, spații de birouri, spații comerciale, hoteliere, etc.);
  • Evaluarea bunurilor mobile (stocuri, utilaje, linii de fabricație, echipamente, mijloace de transport, etc.);
  • Evaluarea întreprinderilor;
  • Studii de fezabilitate;
  • Divizări, fuziuni și delistări bursiere.

QUEST PARTNERS S.R.L. a participat la realizarea și implementarea a peste 100 de proiecte finanțate prin fonduri structurale și de coeziune cu valori de până în 500.000 Euro și a 5 proiecte cu valori de peste 2 milioane de Euro.