Evaluări, Fuziuni și Divizări

Evaluări, Fuziuni și Divizări

Accesare Fonduri Nerambursabile

Accesare Fonduri Nerambursabile

Management de Proiect

Management de Proiect

ANEVAR

QUEST PARTNERS S.R.L. este membru corporativ al Asociației Națională a Evaluatorilor Autorizați din România (A.N.E.V.A.R). 

 

În vederea asigurării unui nivel ridicat al serviciilor prestate, QUEST PARTNERS S.R.L. a implementat și menținut un sistem de management al calității, în conformitate cu cerințele standardului ISO 9001:2008.