Evaluări, Fuziuni și Divizări

Evaluări, Fuziuni și Divizări

Accesare Fonduri Nerambursabile

Accesare Fonduri Nerambursabile

Management de Proiect

Management de Proiect

Management de proiect

Probabil cea mai importantă etapă a unui proiect de investiții demarat prin intermediul unei finanțări nerambursabile este reprezentată de perioada de implementare a acestuia. Echipa de consultanți constituită la nivelul Departamentului de Fonduri Nerambursabile din cadrul QUEST PARTNERS S.R.L. a participat de-a lungul timpului la acțiuni de planificare, organizare, monitorizare, control și raportare necesare tuturor proceselor de implementare a proiectului de investiții.

 

Abordăm managementul de proiect dintr-o perspectivă clasică, care vizează parcurgerea unei succesiuni de etape de realizare a proiectelor de investiții și participăm la realizarea următoarelor activități:

 

Demararea proiectului;

 

Planificarea și dezvoltarea proiectului;

 

Execuția proiectului de investiții;

 

Monitorizarea și controlul;

 

♦Finalizarea proiectului de investiții.

 

Echipa QUEST PARTNERS a participat în numeroase parteneriate cu alte entitați, pentru a asigura managementul de proiect precum și expertiza financiară. Astfel și-a creat o vastă rețea de experți cu care a abordat activități din domeniile:


-arhitectura,

 

-instalatii (termice, electrice, sanitare, curenti slabi),

 

-rezistenta,

 

-hidro,

 

-monumente istorice,

 

-inginerie silvica,

 

-mediu,

 

-studii geologice,

 

-studii topo-cadastrale.

 

Datorită membrilor companiei care au urmat cursurile PMI, QUEST PARTNERS aplică standardele PMBOK în activitățile și lucrările sale, avand drept prioritate atingerea și menținerea unor înalte standarde de performanță pentru toți clienții sai.