Evaluări, Fuziuni și Divizări

Evaluări, Fuziuni și Divizări

Accesare Fonduri Nerambursabile

Accesare Fonduri Nerambursabile

Management de Proiect

Management de Proiect

Acreditari

Societatea este membru al Uniunii Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România (A.N.E.V.A.R.) și al Asocieției Consultanților din România pentru Accesarea Fondurilor Europene (A.C.R.A.F.E), asigurată pentru răspunderea profesională potrivit normelor Uniunii Europene, certificată ISO 9001 de IQ Net și SRAC, ce aplică standardele Internaționale de Evaluare.

 

QUEST PARTNERS S.R.L. este acreditată pentru activitățile desfășurate și de următoarele oraganizații:

  • Comisia Națională a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.);
  • Banca Comercială Română – Erste Bank;
  • Libra  Bank;
  • Banca Românească – National Bank of Greece;
  • Raiffeisen Leasing;
  • NBG Leasing;
  • Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie (O.P.S.P.I.);
  • Ministerul Transporturilor și Infrastructurii;
  • Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului;
  • Ministerul Justiției și Libertăților Cetățenești;