Evaluări, Fuziuni și Divizări

Evaluări, Fuziuni și Divizări

Accesare Fonduri Nerambursabile

Accesare Fonduri Nerambursabile

Management de Proiect

Management de Proiect

Programe Nationale cu Finantare de la Bugetul de Stat

Schema de ajutor de minimis instituitǎ prin H.G. nr. 274/2013 are ca obiectiv stimularea realizării de investiții de către întreprinderile mici şi mijlocii şi crearea de noi locuri de muncă.

Programul pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare – START

 • sunt organizate în baza Legii  nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare  sau în baza Ordonanţei de Urgenţă nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri cu modificările şi completările ulterioare;
 • au cel mult 2 ani de la înregistrare la Registrul Comerţului la data deschiderii aplicaţiei electronice de înscriere a planului de afaceri ;
 • 90 % NERAMBURSABIL
 • MAXIM 120.000 LEI
 • TVA NEELIGIBIL
 • REGULA DE MINIMIS
 • INTREPRINDERE UNICA

Programul de dezvoltare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă – COMERȚ-SERVICII

 • sunt persoane juridice (societăţi /societăţi cooperative), care au ca obiect de activitate comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă
 • 90 % NERAMBURSABIL
 • MAXIM 135.000 LEI
 • TVA NEELIGIBIL
 • REGULA DE MINIMIS
 • INTREPRINDERE UNICA

Programul naţional multianual pentru înființarea și dezvoltarea IMM în mediul rural 

 • sunt persoane juridice organizate în baza Legii  nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare  sau în baza Ordonanţei de Urgenţă nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri cu modificările şi completările ulterioare
 • sunt persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale (înregistrate în registrul comerţului şi autorizate conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 44 din 16 aprilie 2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale).
 • 90 % NERAMBURSABIL
 • MAXIM 125.000 LEI
 • TVA NEELIGIBIL
 • REGULA DE MINIMIS
 • INTREPRINDERE UNICA

Programul naţional multianual de microindustrializare

 • sunt persoane juridice organizate în baza Legii  nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare  sau în baza Ordonanţei de Urgenţă nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri cu modificările şi completările ulterioare
 • sunt eligibile în cadrul Programului societăţile care desfăşoară activităţi pe codurile CAEN aferente următoarelor diviziuni: 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32
 • 90 % NERAMBURSABIL
 • "MAXIM 250.000 LEI
 • TVA NEELIGIBIL"
 • REGULA DE MINIMIS
 • INTREPRINDERE UNICA

Programul naţional multianual pentru dezvoltarea antreprenoriatului în rândul femeilor din sectorul IMM – FEMEIA MANAGER

 • sunt persoane juridice organizate în baza Legii  nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare  sau în baza Ordonanţei de Urgenţă nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri cu modificările şi completările ulterioare sau sunt persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale (înregistrate în registrul comerţului şi autorizate conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44 din 16 aprilie 2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare)
 • cel puţin unul dintre asociaţi să fie femeie şi să deţină cel puţin 50% din părţile sociale ale societăţii în cazul microîntreprinderilor aplicante, sau reprezentantul persoanei fizice autorizate (PFA)/întreprinderii individuale (II)  care desfăşoară activităţi economice, să fie femeie;
 • au cel mult 3 ani de la înregistrarea la Registrul Comerţului la data deschiderii aplicaţiei de înscriere on-line în Program;
 • 90 % NERAMBURSABIL
 • MAXIM 50.000 LEI
 • TVA NEELIGIBIL
 • REGULA DE MINIMIS
 • INTREPRINDERE UNICA