Evaluări, Fuziuni și Divizări

Evaluări, Fuziuni și Divizări

Accesare Fonduri Nerambursabile

Accesare Fonduri Nerambursabile

Management de Proiect

Management de Proiect

Programul Național de Dezvoltare Rurală

PNDR 2014 - 2020 este programul prin care se acordă fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană şi Guvernul României pentru dezvoltarea economico – socială a spaţiului rural din România.

 

Măsura 4: Investiții în active fizice

Submăsura 4.1 Investiții în exploatații agricole

Submăsura 4.1.a Investiții în exploatații pomicole

Submăsura 4.2 Sprijin pentru investiții în procesarea / marketingul produselor agricole

Submăsura 4.2.a Sprijin pentru investiții în procesarea / marketingul produselor din sectorul pomicol

Submăsura 4.3 Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole și silvice

 

Măsura 6: Dezvoltarea fermelor și a întreprinderilor

SubMăsura 6.1 - Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri

SubMăsura 6.2 - Sprijin pentru înființarea de activităţi neagricole în zone rurale

SubMăsura 6.3 - Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici

SubMăsura 6.4 - Investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole

 

Măsura 7- Servicii de bază şi reînnoirea satelor în zonele rurale

SubMăsura 7.2 - Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică

SubMăsura 7.6 - Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural

 

Măsura 8 - Investiții în dezvoltarea zonelor forestiere și ameliorarea viabilității pădurilor

SubMăsura 8.1 - Împădurirea și crearea de suprafețe împădurite

 

Măsura 9 - Sprijin pentru înființarea grupurilor de producători în sectorul agricol

SubMăsura 9.1 -  Înfiinţarea grupurilor de producători în sectorul agricol

SubMăsura 9.1a -  Înfiinţarea grupurilor de producători în sectorul pomicol

 

Măsura 16 - Sprijin pentru cooperare agricolă și pomicolă

SubMăsura 16.4 și 16.4a - Sprijin acordat pentru cooperare orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare în sectoarele agricol și pomicol