Evaluări, Fuziuni și Divizări

Evaluări, Fuziuni și Divizări

Accesare Fonduri Nerambursabile

Accesare Fonduri Nerambursabile

Management de Proiect

Management de Proiect

Accesare Fonduri Nerambursabile

Începând cu anul 2007 QUEST PARTNERS S.R.L. oferă servicii de consultanță în afaceri și management în vederea obținerii de finanțări nerambursabile. În tot acest timp, compania a reușit să vină în sprijinul autorităților publice și întreprinderilor private din România prin identificarea necesităților de dezvoltare, analizarea situației generale și specifice, elaborarea de studii de fezabilitate și planuri de afaceri, precum și prin susținerea activității de management al proiectului, implementarea soluțiilor agreate și acordarea de asistență tehnică de specialitate.

 

Nivelul ridicat de pregătire și experiența echipei de consultanți constituită la nivelul companiei ne recomandă ca fiind o soluție inteligentă pentru operatorii economici care participă în mod direct la dezvoltarea mediului socio-economic din România prin accesarea de granturi nerambursabile necesare realizării proiectelor de investiții.

 

Având în vedere că accesul la finanțare este o problemă majoră, cu care se confruntă din ce în ce mai des autoritățile publice și întreprinderile private din România, obiectivul principal al Departamentului de Fonduri Nerambursabile din cadrul QUEST PARTNERS S.R.L.  este să identifice, să propună și să implementeze soluții integrate de realizare a proiectelor de investiții prin intermediul unor finanțări nerambursabile.

 

În acest sens, QUEST PARTNERS S.R.L. oferă servicii de consultanță în afaceri și management în vederea accesării următoarelor tipuri de finanțări nerambursabile:

 

Fonduri Naționale

Fonduri Europene

Fonduri Comunitare


 

QUEST PARTNERS S.R.L. este membru acreditat al Asociației Consultanților din România pentru Accesarea Fondurilor Europene (A.C.R.A.F.E.).

 

 logo acrafe

 

Indiferent de domeniul de activitate, accesarea fondurilor nerambursabile pentru susținerea și dezvoltarea activității trebuie să reprezinte o prioritate de prim rang pentru întreprinderile private și autoritățile publice din România. În acest sens, echipa de consultanți a QUEST PARTNERS S.R.L. s-a specializat în prestarea de servicii de consultanță în vederea accesării de fonduri nerambursabile și se implică în următoarele tipuri de activități:

 

♦Identificarea necesităților de obținere a unei finanțări nerambursabile pentru susținerea/dezvoltarea activității;

 

♦Identificarea surselor de finanțare nerambursabilă, studierea condițiilor de eligibilitate și programarea activităților specifice depunerii cererii de finanțare;

 

♦Analizarea oportunităților de realizare a proiectului de investiții și întocmirea documentației de solicitare a finanțării, respectiv:

→Studiu de fezabilitate, plan de afaceri, memoriu justificativ, studii de piață și/sau strategii de marketing;

→Cerere de finanțare și anexe aferente;

→Devize financiare;

→Asistență pentru obținerea autorizațiilor, avizelor, acordurilor, declarațiilor, certificatelor ș.a. necesare în vederea întocmirii documentației de solicitare a finanțării;

 

♦Asistă solicitantul de finanțare nerambursabilă în relațiile cu Autoritățile de Management și/sau Organismele Intermediare pe tot parcursul evaluării proiectului de investiții;

 

♦Însoțește solicitantul de finanțare nerambursabilă la momentul semnării contractului de finanțare.