Evaluări, Fuziuni și Divizări

Evaluări, Fuziuni și Divizări

Accesare Fonduri Nerambursabile

Accesare Fonduri Nerambursabile

Management de Proiect

Management de Proiect

Programe de Cooperare Transfrontaliera, Interregionala, Transnaționala

În perioada de programare 2014-2020, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice gestionează, în calitate de autoritate de management sau de autoritate naţională, 12 programe de cooperare teritorială europeană la care participă şi România, programe care se deruleaza atât la graniţele interne, cât şi la graniţele externe ale Uniunii Europene.


Programe pentru care MDRAP este Autoritate de Management (AM)

 1. Programul Interreg V-A România – Bulgaria 2014-2020;
 2. Programul operaţional comun România - Republica Moldova 2014 - 2020;
 3. Programul operaţional comun România - Ucraina 2014 - 2020
 4. Programul IPA de cooperare transfrontalieră România - Republica Serbia 2014 - 2020;
 5. Programul Interreg V-A România - Ungaria 2014 - 2020;
 6. Programul operaţional comun 'Bazinul Mării Negre' 2014 - 2020;
   

Programe pentru care MDRAP este Autoritate Naţională (AN)

 1. Programul Ungaria - Slovacia - România - Ucraina 2014 - 2020;
 2. Programul de cooperare interregională INTERREG EUROPE;
 3. Programul operaţional URBACT III;
 4. Programul de cooperare INTERACT III 2014 - 2020;
 5. Programul transnaţional 'Dunărea' 2014 - 2020;
 6. Programul de cooperare ESPON 2020;


Alte programe