Evaluări, Fuziuni și Divizări

Evaluări, Fuziuni și Divizări

Accesare Fonduri Nerambursabile

Accesare Fonduri Nerambursabile

Management de Proiect

Management de Proiect

PROGRAME DE COOPERARE TRANSFRONTALIERA

În perioada de programare 2014-2020, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice gestionează, în calitate de autoritate de management sau de autoritate naţională, 12 programe de cooperare teritorială europeană la care participă şi România, programe care se deruleaza atât la graniţele interne, cât şi la graniţele externe ale Uniunii Europene.

PROGRAME NAȚIONALE CU FINANTARE DE LA BUGETUL DE STAT

Schema de ajutor de minimis instituitǎ prin H.G. nr. 274/2013 are ca obiectiv stimularea realizării de investiții de către întreprinderile mici şi mijlocii şi crearea de noi locuri de muncă.

PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ

PNDR 2014 - 2020 este programul prin care se acordă fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană şi Guvernul României pentru dezvoltarea economico – socială a spaţiului rural din România.

PROGRAMUL OPERAȚIONAL AJUTORAREA PERSOANELOR DEFAVORIZATE

POAD asigură pe întreaga perioadă 2014 - 2020 distribuția gratuită de ajutoare alimentare în toate localitățile din tara în favoarea persoanelor dezavantajate.

PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL

POR 2014–2020 își propune creșterea competitivității economice și îmbunătățirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, a condițiilor infrastructurale și a serviciilor, care să asigure o dezvoltare sustenabilă a regiunilor, capabile să gestioneze în mod eficient resursele, să valorifice potențialul lor de inovare și de asimilare a progresului tehnologic.